Programm:
Sprache:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą wprowadzonych obciążeń. Dodawanie obciążenia wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie". Siły definiowane są zgodnie z pokazaną w górnej części okna dialogowego konwencją znaków.

W ramce "Obciążenie" można zdefiniować następujące rodzaje obciążeń:

  • obciążenie obliczeniowe służące do sprawdzenia nośności pionowej i poziomej
  • obciążenie charakterystyczne słuzące do obliczenia osiadań pala (Poulos, Masopust)

W przypadku prowadzenia analizy według EN 1997 lub EA-Pfähle (wybieranej w zakładce "Pale") zakłada się, że obciążenie obliczeniowe zostało określone przez projektanta zgodnie z obowiązującymi normami, tzn. że przed wprowadzeniem do programu poszczególne składowe obciążenia były przemnożone przez odpowiednie współczynniki częściowe - program w żaden sposób nie modyfikuje zdefiniowanych przez użytkownika obciążeń.

Program umożliwia wyznaczenie obciążeń charakterystycznych na podstawie wcześniej zdefiniowanych obciążeń obliczeniowych za pomocą przycisku "Obc. char." (dotyczy analizy według współczynnika bezpieczeństwa lub według teorii stanów granicznych).

Program umożliwia również importowanie obciążeń za pomocą przycisku "Importuj".

Ramka "Obciążenie"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.