Programm:
Sprache:

Generator kotew na liniach swobodnych

W zależności od poszczególnych parametrów, generator tworzy odpowiednie elementy, które są następnie poddawane obróbce bez możliwości modyfikacji parametrycznych. Jeżeli parametry tworzenia są akceptowalne, to w trakcie ich modyfikowania program wyświetla aktualną postać graficzną utworzonych elementów. 

Okno dialogowe "Nowe kotwy" stanowi rozszerzenie standardowego okna dialogowego umożliwiające jednakowe rozmieszczenie kilku identycznych kotew wzdłuż linii. Rozmieszczenie kotew jest generowane w sposób stosowany do generowanie obszarów kotwionych (wzdłuż całej linii, na wycinku określonym za pomocą kąta lub długości). Istnieją trzy możliwości generowania większej liczby kotew: za pomocą liczby kotew na danej długości, za pomocą kąta lub odległości między poszczególnymi kotwami. 

Wygenerowane kotwy powiązane są w programie MES ze zdefiniowanymi w nim liniami swobodnymi.

Okno dialogowe “Nowe kotwy”

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.