Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Stała ściśliwości 10

W praktyce inżynieryjnej, naturalny logarytm z podstawą jest czasem zastępowany logarytmem z podstawą 10 przy kreśleniu naprężenia σef. W takim przypadku, stałą ściśliwości powszechnie oznacza się indeksem dolnym 10C10, bowiem:

istnieje możliwość wyprowadzenia zależności pomiędzy stałą ściśliwości C a C10:

Arnold Verruijt (Mechanika gruntu) proponuje następujące wartości stałej ściśliwości:

Grunt

C

C10

Piasek

50 - 500

20 - 200

Pył

25 - 125

10 - 50

10 - 100

4 - 40

Torf

2 - 25

1 - 10

Literatura:

Arnold Verruijt: Soil mechanics, Delft University of Technology, 2001, 2006, http://geo.verruijt.net/.

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.