GEO5 Software

Online Hilfe

Tree
Settings
Programm:
Sprache:

Generator obszarów kotwionych

W zależności od poszczególnych parametrów, generator tworzy odpowiednie elementy, które są następnie poddawane obróbce bez możliwości modyfikacji parametrycznych. Jeżeli parametry tworzenia są możliwe do zaakceptowania, to w trakcie ich modyfikowania program wyświetla aktualną postać graficzną utworzonych elementów. 

Okno dialogowe "Nowy obszar kotwiony" służy do tworzenia punktów swobodnych i linii swobodnych, w oparciu jednakże o wcześniej zdefiniowane linie. Generowany jest obszar zamknięty, któremu następnie w programie MES przypisywany jest specjalny rodzaj gruntu, charakteryzujący gęsto kotwiony obszar. Okno dialogowe wymaga podania numeru linii oraz parametrów w oparciu o rodzaj systemu kotwienia (wzdłuż całej linii; sektor kątowy, początek i długość).

Okno dialogowe “Nowy obszar kotwiony”

Definiowanie obszaru kotwionego

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.