Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Wpływ nasypu kontrolowanego za ścianą

W programie dostępne są następujące warianty nasypu kontrolowanego za ścianą (zasypki):

- nasyp nie jest uwzględniany

Typ 1 - nasyp za ścianą w masywie gruntowym prowadzony od górnej krawędzi płyty fundamentowej

Typ 2 - nasyp za ścianą w masywie gruntowym prowadzony od najniższego punktu płyty fundamentowej

Typ 3 - skała za ścianą

Grunt przyporządkowywany do nasypu wybierany jest z listy rozwijanej (parametry gruntu definiuje się w ramce "Grunty"). Definiuje się również kąt nasypu.

Dla typów 1 oraz 2, definiuje się kąt nasypu α (max 60°). Kąt nasypu ma wpływ wyłącznie na analizę stateczności globalnej przy transferze danych do programu "Stateczność zbocza". Parcia gruntu są zawsze obliczane dla gruntu nasypowego. Grunty naturalne (za nasypem) nie mają wpływu na obliczenia parć gruntu.

Dla typu 3, definiuje się geometrię oraz współczynnik redukcji k. Wspólczynnik redukcji k ma wpływ na wartości parć gruntu poniżej punktu przecięcia klina parcia czynnego i tylnego lica konstrukcji (punkt A). W przypadku, gdy k = 1, parcie nie jest redukowane. Jeśli k = 0, parcie jest stałe poniżej punktu przecięcia. W przypadku wyboru tego wariantu nasypu, należy mieć pewność, że masyw gruntowy za nasypem nie ma żadnego wpływu na ścianę - na przykład jest tam masyw skalny. W tym przypadku nie ma możliwości transferu danych do programu "Stateczność zbocza".

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.