Programm:
Sprache:

Woda

Ramka "Woda" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych punktów warstwy.

Zwierciadło wody gruntowej generowane jest na podstawie ZWG zdefiniowanego w aktywnych otworach oraz punktów warstwy ZWG zdefiniowanych w tej ramce.

Ramka "Woda"

Punkty warstwy można zdefiniować w różny sposób:

Generowanie punktów ZWG w przekroju geologicznym

Poziome ZWG można zdefiniować podając jedynie jeden punkt o wymaganym zagłębieniu (rzędnej).

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.