Programm:
Sprache:

Współczynnik określający część obciążenia przenoszoną przez podstawę dla pala nieściśliwego BETAo

Współczynnik określający część obciążenia przenoszoną przez podstawę dla pala nieściśliwego β0 reprezentuje wpływ ściskania półprzestrzeni sprężystej, która przejmuje obciążenie przenoszone przez pal z podłoża niesprężystego. Wartości współczynnika są zwykle prezentowane jako funkcja stosunku długości pala do średnicy pala (l/d) dla różnych średnic pala do stosunku średnicy pala (db/d). Wykresy są dostępne w programie w postaci cyfrowej.

Współczynnik określający część obciążenia przenoszoną przez podstawę dla pala nieściśliwego β0

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 86 (figure 5.11).

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.