Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Programm:
Sprache:

Modele liniowe

Modele liniowe pozwalają na uzyskanie dość szybko, ale niezbyt dokładnego przybliżenia prawdziwej reakcji materiału. Modele te można stosować wtedy, gdy interesuje nas tylko stan naprężeń lub odkształceń ośrodka gruntowego. Nie uzyskujemy informacji o umiejscowieniu i możliwych mechanizmach zniszczenia.  

Można je stosować do modelowania zachowania gruntu w obszarach, gdzie występuje jedynie miejscowe zniszczenie, które nie ma wpływu na rozwój zniszczenia globalnego, ale które może skutkować zbyt wczesną utratą zbieżności rozwiązania. Przy założeniu, że najważniejszy jest wiarygodny opis zachowania się gruntu, należy korzystać z modeli nieliniowych.

Modele liniowe obejmują:

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.