Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Dane podstawowe

Ta część okna dialogowego służy do definiowania podstawowych parametrów gruntów - ciężaru objętościowego, kąta tarcia wewnętrznego oraz spójności. Wartości te określane są na podstawie badań laboratoryjnych lub in-situ dla każdego projektu indywidualnie. Jeśli dane te są nieosiągalne istnieje możliwość skorzystania z wbudowanej bazy gruntów, która zawiera  wartości parametrów gruntów określone na podstawie doświadczenia oraz literatury światowej. Parametry skał nie zostały zawarte w tej bazie, należy je definiować ręcznie.

Definiowanie parametrów w dalszej kolejności zależy od wybranego rodzaju analizy i metody obliczeniowej (określanych w ramce "Ustawienia" i zakładce "Pale").

Rodzaje analizy różnią się następująco:

  • Analiza w warunkach z odpływem: zwykle stosowane są parametry efektywne wytrzymałości gruntu na ścinanie cef, φef. ("CSN 73 1002","Naprężenia efektywne").
  • Analiza w warunkach bez odpływu: w programie definiowana jest całkowita wytrzymałość na ścinanie gruntu cu ("Tomlinson").
  • Metoda NAVFAC DM 7.2 : metoda ta łączy powyższe dwa rodzaje analizy. Dla każdej warstwy gruntu definiuje się czy grunt będzie uwzględniany (analizowany) w warunkach z odpływem (niespoisty) czy bez odpływu (spoisty).

Podstawy teoretyczne dotyczące omawianego zaganienia opisano w rozdziale "Analiza pala".

Okno dialogowe "Dodaj nowy grunt" - "Dane podstawowe"

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.