Programm:
Sprache:

Katalog profili

W przypadku przekrojów stalowych program umożliwia wybór poszczególnych przekrojów z katalogu. W oknie dialogowym należy jedynie wybrać rodzaj przekroju. Rodzaj materiału profilu wybierany jest podobnie jak w przypadku pozostałych profili (ściana o przekroju prostokątnym, palościanka, ścianka szczelna...) w "Katalogu materiałów" lub definiowana w oknie  "Edytor materiału". Wyboru rodzaju profilu (elementu belkowego) dokonujemy w oknie dialogowym "Nowy element belkowy". 

Okno dialogowe “Katalog profili”

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.