Programm:
Sprache:

Wskaźnik ściśliwości wtórnej

Wskaźnik ściśliwości wtórnej jest proporcjonalny do logarytmu czasu i nachylenia pierwotnej konsolidacji (jest silnie zależny od końcowego naprężenia efektywnego w gruncie):

gdzie:

-

wskaźnik ściśliwości wtórnej

α

-

deformacja warstwy gruntu

t1

-

początkowy czas okresu monitorowania (mierzony od początku konsolidacji)

t2

-

końcowy czas okresu monitorowania

Wyznaczenie wartości wskaźnika ściśliwości wtórnej Cα wymaga pomiarów laboratoryjnych (np. jednowymiarowa konsolidacja w edometrze) lub na miejscu:

Wyznaczanie wskaźnika ściśliwości wtórnej Cα

Zakresy wartości wskaźnika ściśliwości wtórnej Cα

piasek

0,00003 - 0,00006

less pylasty

0,0004

0,01

Stosunek pomiędzy wskaźnikiem ściśliwości wtórnej Cαa wskaźnikiem ściśliwości Cc jest mniej więcej stały dla większości normalnie skonsolidowanych glin dla obciążenia typowego w praktyce inżynierskiej. Jego średnia wartość wynosi 0,05.

Zmiana naturalnej wilgotności gruntu jako funkcja wskaźnika ściśliwości wtórnej Cα wyprowadzona przez Mesri’ego została przedstawiona na rysunku:

Zmiana naturalnej wilgotności gruntu jako funkcja wskaźnika ściśliwości wtórnej Cα wg Mesri’ego

1

Ił Whangamarino

2

Ił miasta Mexico

3

Wapienny pył organiczny

4

ił Leda

5

Norweski ił plastyczny

6

Amorficzny torf

7

Kanadyjski muskeg

8

Organiczne osady morskie

9

Niebieski ił z Bostonu

10

Niebieski ił z Chicago

11

Organiczna ił pylasty

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.