Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Programm:
Sprache:

Sprawdzenie końcowego modelu 3D

Prawidłowo opracowany model 3D masywu gruntowego powinien spełniać wszystkie warunki brzegowe - odpowiada zdefiniowanym Przekrojom geologicznym i Profilom gruntu.

Najprostszą metodą weryfikacji modelu jest przełączanie pomiędzy Przekrojami geologicznymi i Przekrojami wynikowymi i wyszukiwanie różnic. Przekroje wynikowe są automatycznie generowane w tych samych miejscach co Przekroje geologiczne. Konieczne jest prawidłowe ustawienie wizualizacji na ekranie dla każdej ramki.

Wyświetlone przekroje geologiczne - dane wejściowe do modelowania masywu gruntowego

Na rysunku widzimy błędnie wygenerowaną warstwę iłu. W tym przypadku, błąd pojawił się ze względu na definiowanie linii warstwy tylko na części modelu. W celu poprawy modelu należy dodać lokalizację tej linii warstwy także ponad otworem BH1.

Błędne generowanie warstwy iłu

Po ponownym wygenerowaniu modelu warstwa iłu utworzona jest poprawnie.

Nowo wygenerowany model

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.