Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Programm:
Sprache:

Zwierciadło wody gruntowej nad podstawą skarpy

Cieśnienie hydrostatyczne, zwierciadło wody gruntowej nad podstawą skarpy

Powierzchnia poślizgu znajduje się całkowicie lub częściowo poniżej zwierciadła wody gruntowej (woda nie może wypływać z powierzchni poślizgu), maksymalne ciśnienie porowe jest u podstawy lica.

Ciśnienie hydrostatyczne na powierzchni poślizgu

Wartość ciśnienia porowego u nasady skarpy jest podana przez:

gdzie:

γw

-

ciężar objętościowy wody

ht

-

wysokość zwierciadła wody gruntowej nad podstawą skarpy

Wypadkowa siła ściskająca wody działająca w kierunku normalnym do powierzchni poślizgu jest dana przez:

gdzie:

γw

-

ciężar objętościowy wody

ht

-

wysokość zwierciadła wody gruntowej nad podstawą skarpy

α

-

ugięcie powierzchni poślizgu od poziomu

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.