Programm:
Sprache:

Analiza stateczności

W programie MES dostępne są dwie opcje rozwiązania zadgadnienia stateczności skarpy:

  1. Ustawienie rodzaju obliczeń jako "Stateczność zbocza" w ramce "Ustawienia".
  2. Uruchomienie modułu w trybie "Stateczność zbocza" w dowolnej fazie budowy dla obliczeń standardowych poprzez wciśnięcie przycisku "Stateczność" - w takim przypadku wygenerowane zostanie nowe zadanie uzupełniające (które można zapisać niezależnie). Rozwiązanie tego zadania odbywa się dalej jak w kroku 1.

Stworzenie modelu i wprowadzanie danych w trybie "Stateczność zbocza" realizowane jest w taki sam sposób, jak w trybie "Naprężenie" - z tą różnicą, że przycisk "Obliczeniauruchamia analizę stateczności zbocza dla danej konstrukcji. Poszczególne obliczenia stateczności zbocza w różnych fazach budowy są zupełnie od siebie niezależne i nie mają odniesienia do wcześniejszych faz i obliczeń.

Testen Sie die GEO5 Software selbst.
Laden Sie die kostenlose Demoversion herunter.