Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Zeminy

Rám "Zeminy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných zemin. Zvláštností této tabulky je zobrazení údajů o aktuálně vybrané zemině v pravé části rámu. Pokud je v tabulce vybráno více záznamů (zemin), řadí se informace o jednotlivých zeminách za sebou.

Přidání zeminy se provádí v dialogovém okně "Přidání nových zemin".

V programu se zadávají charakteristiky zemin, které jsou blíže popsané v následujících kapitolách: "Základní data", "Vztlak", "Edometrický modul", "Modul reakce podloží", "Empirický součinitel adheze" a "Součinitel konzistence". Zadávané parametry zemin jsou závislé na způsobu nastavení modulu reakce podloží a teorii zadané v záložce "Piloty".

Data zadaných zemin lze kopírovat v rámci všech programů GEO5 pomocí "Geoschránky".

Rám "Zeminy"

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.