Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Posouzení

V rámu "Posouzení" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Pro posouzení vnější stability se vytvoří fiktivní konstrukce (zeď), která je poté dále posuzována na překlopení a posunutí. Fiktivní zeď je tvořena lícem konstrukce a křivkou, která ohraničuje koncové body geovýztuh. Fiktivní konstrukce je zatížena aktivním zemním tlakem. Postup vlastního posouzení zdi je popsán v teoretické části nápovědy.

Vzhled rámu se mění podle zvolené metodiky posouzení:

Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů. Síly jsou zobrazeny na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat. V pravé části rámu se zobrazuje výsledek posouzení fiktivní zdi na překlopení a posunutí. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Posouzení"

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.