Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Data zkoušek

Data která chceme zadávat u jednotlivých zkoušek a tisknout v protokolech se definují v dialogovém okně "Úprava šablony".

V dialogovém okně "Nový datový typ" (zobrazí se tlačítkem "Přidat") můžeme přidat nový datový typ pro danou šablonu. Nejprve volíme zdroj dat - lze použít:

  • Globální datové typy - datové typy již používané v základních šablonách, které jsou součástí programu "Stratigrafie"
  • Uživatelský datové typy - datové typy používané v uživatelských šablonách
  • Založit nový datový typ - můžeme definovat vlastní datový typ

Vždy je výhodné používat již zavedené datové typy. Definujeme-li například novou šablonu a chceme přidat položku "Vrtací stroj", je vždy lepší najít položku v globální knihovně - v tomto případě "Vrtací souprava". Popis můžeme upravit při tvorbě šablony - ale příslušná data (zde jméno stroje) obsažená v jiných šablonách nebo importovaná z různých již definovaných formátů se budou do tohoto datového typu automaticky načítat.

Výběr datového typu do šablony

Lze definovat data různých typů:

  • text
  • víceřádkový text
  • datum, čas
  • výčet
  • číslo - zde se definují i jednotky, které jsou při změně systému jednotek automaticky přepočteny
  • tabulky - buď obecné nebo s povinným údajem hloubky, mocnosti vrstvy nebo rozmezí od-do

Takto definovaná nepovinná data zkoušky se pak zadávají u konkrétní zkoušky v rámu "Zkoušky". Výchozí (globální) typy nelze upravovat, lze je pouze odstranit. Pokud nějaký typ chybí, lze ho přidat vybráním z předpřipravené nebo uživatelské databáze. Pokud se požadovaný typ v databázi nenachází, lze ho vytvořit. Nově vytvořený typ je automaticky uložen do uživatelské databáze.

Pro přehlednost lze jednotlivá data zařadit do editačních skupin, které určují záložky u zadávání konkrétní zkoušky. Editační skupiny mohou být libovolně upravovány tlačítkem "Editační skupiny".

Využití editačních skupin v rámu "Zkoušky"

Lze definovat i data podmíněná, závislá na zadání předchozí enumerace. Ukažme si to na jednoduchém příkladu. Použijeme globální datový typ "Typ HPV", jehož obsah je tvořen výčtem dvou typů (HPV naražená nebo HPV ustálená). Dále chceme u ustálené HPV zadat i její popis. Definujeme tedy samostatný datový typ "Popis HPV", u kterého přes podmínečné zadávání nastavíme, aby se zobrazil pouze při volbě "Typ HPV = HPV ustálená".

Definování řídícího výčtu (Typ HPV)

Nastavení podmínečného zadávání (podle Typu HPV)

Nastavené podmínečné zadávání (podle typu HPV)

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.