Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Tisk a export dokumentu

Dialogové okno "Tisk a export dokumentu"  otevřeme z ovládacího menu (položky "Soubor", "Tisk dokumentu"), nebo tlačítkem na nástrojové liště "Výstupy". V okně se zobrazí náhled na stránku s vygenerovaným dokumentem.

V tomto okně se sestavuje výstupní dokument s obrázky uloženými v "Seznamu obrázků". Dokument je vždy aktuální - při otevření okna se vytvoří vždy znovu (i s přegenerovanými obrázky) podle zadaných dat.

Dialogové okno se ovládá pomocí ovládací lišty - tisky a exporty, která obsahuje ovládací prvky pro finální úpravu vzhledu stránek (definici záhlaví a zápatí, definici velikosti a okrajů stránky, definici číslování stránek), vlastní tisk a pro případný export dokumentu.

V levé části dialogového okna lze zaškrtnutím/odškrtnutím ve "stromečku" vybrat požadované části dokumentu včetně obrázků. V případě výběru či zrušení jakékoliv položky se dokument okamžitě přegeneruje.Pro prohlížení dokumentu lze použít také kolečko na myši resp. rolovací proužek (scroll bar).

V dolní části dialogového okna se zobrazují aktuální informace (nastavená velikost stránky, aktuální stránka dokumentu a celkový počet stránek dokumentu).

Dialogové okno "Tisk a export dokumentu"

Ovládací lišta "Výstupy"

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.