Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Vytvoření uživatelské šablony

V programu jsou implementovány základní šablony pro tvorbu geologické dokumentace pro jakýkoliv typ zkoušky (vrt, CPT, SPT...). Jelikož ale existuje velké množství různých požadavků na geologické protokoly, je možné vytvořit i šablony vlastní - uživatelské.

Ideálním postupem je vyjít z již předpřipravené šablony a tu následně upravit podle konkrétních požadavků. V rámu "Šablony" stiskneme tlačítko "Přidat do správce" a v dialogovém okně definujeme vlastní šablonu.

Dialogové okno pro vytvoření nové šablony je rozděleno do 4 částí.

  1. Část A - zde se zadává název nové šablony (např. podle země, názvu firmy, normy...)
  2. Část B - zde se přepíná pomocí záložek mezi jednotlivými zkouškami. Každá šablona definuje všechny zkoušky.
  3. Část C - zde se definují data pro danou záložku (typ zkoušky).
  4. Část D - zde se upravuje podoba výstupních protokolů pro jednotlivé typy zkoušek. Úpravy jsou prováděny v tabulkovém procesoru a jsou podobné práci např. s MS Excel.

Dialogové okno "Přidání šablony dat zkoušek"

Šablony jsou navzájem kompatibilní a v maximální možné míře zachovávají zadaná data. Obsah veškerých polí, která jsou převzata ze základních šablon, zůstane nezměněn při přepnutí jednotlivých šablon.

Podrobný postup vytvoření uživatelské šablony je popsán v inženýrském manuálu č. 44 - Úprava dat šablony a výstupního protokolu.

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.