Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Stanovení tlaku

V rámu "Stanovení tlaku" se zadává hloubka smykové plochy a zatížení piloty nad touto smykovou plochou.

Aktivní vodorovná síla působí za konstrukcí a je definována jednou z následujících možností:

  • reziduální posouvající síla - v následujících fázích může být velikost síly změněna
  • aktivní zemní tlak
  • zadat průběh tlaku - v tomto případě se v tabulce zadává celkový tlak působící na pilotu nad smykovou plochou, pasivní vodorovná síla se již nezadává.

Pasivní vodorovná síla působí před konstrukcí a je definována jednou z následujících možností:

  • reziduální vzdorující síla - v následujících fázích může být velikost síly změněna nebo automaticky dopočtena dle změny terénu před konstrukcí.
  • pružiny

Reziduální aktivní a pasivní síly lze nejlépe získat výpočtem v programu "Stabilita svahu" a přenést do programu "Stabilizační pilota". Dále se zadává předpokládaný tvar rozdělění napětí. Program zadané aktivní a pasivní síly nijak dále NEREDUKUJE - je tedy je nutné je stanovit podle příslušných norem a upravit příslušným výpočtovým součinitelem.

Pokud jsou síly získány z programu "Stabilita svahu", odpovídají způsobu výpočtu nastavenému v programu. Např. při výpočtu podle Eurokódu EN 1997-1 se do programu "Stabilizační pilota" přenesou již výpočtové hodnoty sil.

Rám "Stanovení tlaku"

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.