Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Dimenzování

V rámu "Dimenzování" lze navrhnout a posoudit vyztužení průřezů zdi - dimenzovaný průřez se volí se seznamu v levé části obrazovky.

  • Posouzení dříku zdi - přední výztuž
  • Posouzení dříku zdi - zadní výztuž
  • Posouzení výstupku zdi
  • Posouzení paty zdi
  • Posouzení odlehčovací desky

Pro případ dimenzování zdi se žebrem se posuzují následujíci průřezy:

  • Posouzení dříku zdi - přední výztuž svislá a vodorovná
  • Posouzení dříku zdi - zadní výztuž svislá a vodorovná
  • Posouzení výstupku zdi - horní a dolní výztuž
  • Posouzení paty zdi - horní a dolní výztuž
  • Posouzení žebra

Vzhled rámu se mění podle zvolené metodiky posouzení:

Výpočet sil a jejich působení na vyšetřovaný průřez jsou popsány zde.

Dřík zdi resp. pracovní spára jsou zatíženy vždy tlakem v klidu. Při posouzení předního výstupku je zeď zatížena buď aktivním tlakem, nebo tlakem v klidu v závislosti na zadání v rámu "Nastavení fáze".

Postup stanovení vnitřních sil v jednotlivých průřezech je popsán v teoretické části nápovědy. Při uvažování zemětřesení se navíc vypočte dodatečná síla od zemního tlaku v klidu.

Dimenzování železobetonové konstrukce se provádí podle normy zadané v záložce "Materiály a normy".

V rámu lze provést více výpočtů pro různé varianty vyztužení. Lze zadat i různé výpočtové koeficienty jednotlivých sil. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků dimenzování.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Dimenzování"

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.