Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Dopočet pasivní síly následující fázi

Pokud dojde v následující fázi ke změně terénu před konstrukcí, může být pasivní síla v této fázi automaticky dopočtena dle vzorce:

kde:

F

-

nově dopočtena pasivní síla

L

-

hloubka smykové plochy pod terénem v 1. fázi

le

-

hloubka smykové plochy pod terénem v následující fázi

Fo

-

původní pasivní síla

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.