Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

DIN 4017

Toto řešení vychází z německé normy DIN 4017, která určuje únosnost základové půdy vztahem:

přičemž:

součinitele únosnosti:

pro:

pro:

součinitele tvaru základu:

pro:

pro:

součinitele šikmosti zatížení pro φ > 0:

pro: *

pro:

kde:

pro:

pro:

součinitele šikmosti zatížení pro φ = 0:

součinitele vlivu šikmého terénu:

pro:

pro:

pro:

pro:

pro:

pro:

součinitele šikmé základové spáry:

pro:

pro:

pro:

pro:

kde:

c

-

soudržnost zeminy

q0

-

ekvivalentní rovnoměrné zatížení zohledňující vliv hloubky založení základu

d

-

hloubka základové spáry

γ1

-

objemová tíha zeminy nad základovou spárou

b

-

šířka základu

γ

-

objemová tíha zeminy

Nc, Nd, Nb

-

součinitelé únosnosti

sc , sd, sb

-

součinitelé tvaru základu

ic, id, ib

-

součinitelé vlivu šikmého zatížení

gc, gd, gb

-

součinitelé vlivu šikmého terénu

bc, bd, bb

-

součinitele šikmé základové spáry

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

l

-

délka základu

δ

-

úhel odklonu výslednice sil od svislé

β

-

sklon terénu

α

-

sklon základové spáry

T

-

vodorovná složka výslednice zatížení

ω

-

úhel mezi vodorovnou složkou výslednice zatížení T a osou symetrie základu ve směru efektivní délky lef

* Poznámka: Program provede výpočet pro obě orientace šikmosti zatížení a následně pracuje s nepříznivější hodnotou.

Orientace šikmosti zatížení

Literatura: DIN 4017:2006-03

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.