Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Geometrie

V rámu "Geometrie" se zadávají parametry pilot (mikropilot). Vzhled rámu se mění podle nastavení typu výpočtu v rámu "Nastavení" (pružinová metoda, analytické řešení, pružinová metoda - mikropiloty).

Pro pružinovou metodu a analytické řešení se zadává:

 • hloubka založení
 • vysazení piloty
 • tloušťka základové desky
 • délka pilot

Pro pružinovou metodu - mikropiloty se zadává:

 • tloušťka základové desky
 • délka mikropilot
 • průměr kořene mikropilot
 • délka kořene mikropilot
 • odpor základové půdy - tento údaj je velice důležitý a značně ovlivňuje výsledky výpočtu - velikost odporu základové půdy závisí nejen na základové půdě, ale způsobu budování konstrukce a postupu vnesení zatížení - od zadaného zatížení je odečtena normálová síla N o velikosti:

kde:

A

-

plocha základu

R

-

zadaný odpor základové půdy

Limitní případy zadání

 • zadaný odpor roven nule => veškeré zatížení se přenáší do mikropilot, pod základem se zemina neuvažuje.
 • zadaný odpor větší než celkové zatížení a vlastní tíha desky => do mikropilot se nepřenese žádné zatížení a sednutí základu bude nulové.

Jednotlivé piloty (mikropiloty) ve skupině jsou vždy stejně dlouhé.

Rám "Geometrie"

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.