Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Zeď

Konstrukce zdi se provádí v rámu "Zed".

Bloky zdi umožňují konstruovat celou škálů tvarů zdí - včetně rohů, oblouků, odskoků, mezer.

Program funguje podobně jako stavba zdi ze stavebnice Lego :

Řady zdí jsou zobrazeny v tabulce. Zvláštností tabulky je, že umožňuje mazat řady pouze od poslední zadané k první zadané.

Model zdi s truhlíky

Ověřit zda je zeď správně zadaná a nedochází ke kolizím mezi bloky lze stisknutím tlačítka "Test kolizí". Program vykreslí bloky světle šedou barvou, případné kolize pak červenou.

Test kolizí

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.