Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Koeficient penetrometru

Koeficient penetrometru α [-] představuje poměr tzv. čisté plochy, která se určuje na základě kalibračního měření v laboratoři (snaha o eliminaci nepříznivých účinků tření objímky a nerovných konců kuželového hrotu). Typické hodnoty tohoto součinitele jsou v rozmezí 0,7 až 0,85.

Účinky nerovných konců kuželového hrotu a tření objímky (zdroj: [4], obrázek 20, strana 22)

Literatura:

[1] ČSN EN ISO 22476-1: Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky. Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku. 2013.

[2] ČSN EN ISO 22476-12: Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky. Část 12: Statická penetrační zkouška s mechanickým hrotem. 2009.

[3] Robertson, P. K.: Interpretation of Cone Penetration Tests – a unified approach. Canadian Geotechnical Journal, 2009, číslo 46, strany 1337 – 1355.

[4] Robertson, P. K and Cabal, K. L.: Guide to Cone Penetration Testing for Geotechnical Engineering. Gregg Drilling & Testing, Inc., USA, 6. vydání, 2014, 133 stran.

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.