Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Geometrie

V rámu "Geometrie" se stiskem tlačítka volí tvar vyztuženého náspu nebo zdi. Tvar zdi lze editovat buď v rámu vložením hodnot do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót.

U prvního typu geometrie (zeď) lze zadat základ, u ostatních typů (náspy) program umožňuje zadání krytu. Zvolený typ geometrie ovlivňuje vzhled dalších rámů a jejich zadávání (voda, přitížení, vyztužení). Pro jednotlivé typy geometrie jsou dostupná následující posouzení:

Typ geometrie

Posouzení

1

zeď s možností zadání základu

posouzení, dimenzování, únosnost, vnitřní stabilita, únosnost výztuh, globální stabilita, stabilita svahu

2

jednostranný svah

posouzení, únosnost, vnitřní stabilita, globální stabilita, stabilita svahu

3

oboustranný svah

globální stabilita, stabilita svahu

4

jednostranný svah členěný lavičkami

posouzení, únosnost, vnitřní stabilita, globální stabilita, stabilita svahu

5

oboustranný svah členěný lavičkami

globální stabilita, stabilita svahu

Program umožňuje export geometrie konstrukce ve formátu *.DXF.

Rám "Geometrie"

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.