Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Vliv zemětřesení - standardní postup

Program umožňuje počítat účinky zemětřesení pomocí dvou proměnných - faktoru vodorovné akcelerace Kh a koeficientu svislého zemětřesení Kv.

Koeficient svislého zemětřesení Kv

Koeficient svislého zemětřesení způsobuje snížení (Kv > 0) resp. zvýšení (Kv < 0) objemové tíhy zeminy, vody v zemině a hmotného přitížení vynásobením hodnotou 1- Kv. Je nutné si uvědomit, že koeficient Kv může nabývat kladné i záporné hodnoty a při dostatečně velkém faktoru vodorovné akcelerace je nadlehčení svahu (Kv > 0)  nepříznivější než jeho přitížení.

Faktor vodorovného zrychlení Kh

V běžném případě výpočet probíhá tak, že hodnota faktoru Kh je nula. Můžeme však této konstanty využít k simulování účinků zemětřesení a zadat její hodnotu různou od nuly. Tato hodnota vyjadřuje poměr vodorovného zrychlení ke zrychlení tíhovému. Se zvyšujícím se faktorem Kh se bude patřičně snižovat hodnota stupně stability SF.

Koeficient vodorovné akcelerace vnáší do výpočtu vodorovnou dodatečnou sílu, která působí v těžišti bloku o velikosti Kh*Wi, kde Wi je celková tíha bloku, včetně hmotné složky přitížení svahu. Tato síla pak zvyšuje aktivní síly.

Následující tabulka udává, jaké hodnoty faktoru Kh odpovídají jednotlivým stupňům zemětřesení podle stupnice M-C-S.

Stupeň M-C-S

Vodorovné zrychlení

Faktor vodorovného

(MSK-64)

[mm/s2]

zrychlení Kh

1

0,0

-

2,5

0,0

-

0,00025

2

2,5

-

5,0

0,00025

-

0,0005

3

5,0

-

10,0

0,0005

-

0,001

4

10,0

-

25,0

0,001

-

0,0025

5

25,0

-

50,0

0,0025

-

0,005

6

50,0

-

100,0

0,005

-

0,01

7

100,0

-

250,0

0,01

-

0,025

8

250,0

-

500,0

0,025

-

0,05

9

500,0

-

1000,0

0,05

-

0,1

10

1000,0

-

2500,0

0,1

-

0,25

11

2500,0

-

5000,0

0,25

-

0,5

12

>

5000,0

>

0,5

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.