Wir haben eine E-Mail mit einem Link an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Es tut uns leid, dass es uns nicht gelungen ist, Ihnen den Link zu gesenden. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse.

Online Hilfe

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Programm:
Sprache:

Pružné oblasti

Rám "Pružné oblasti" obsahuje tabulku se seznamem zadaných pružných oblastí.

Zadávání pružných oblastí je zcela shodné se standardním zadáváním rozhraní.

Při zatížení zeminy napětím, jehož hodnota dosáhne meze plasticity, dojde v zemině k vzniku deformací, které v materiálu přetrvávají i po odtížení. Tuto trvalou deformaci nazýváme plastickým přetvořením materiálu a lze ji modelovat pomocí standardních modelů typu Mohr-Coulomb, Drucker-Prager či pokročilých modelů typu Cam clay.

Pokud při modelování metodou konečných prvků chceme vývoj plastických deformací v určitém místě a určité výpočetní fázi potlačit, můžeme použít funkce "Pružné oblasti". Pružné oblasti se zadávají v dané fázi polygonem bodů. Elasticky se chová každý prvek, který alespoň částečně zasahuje do oblasti.

Rám "Pružné oblasti"

Pružné oblasti ovlivňují chování modelů:

Chování ostatních modelů zadání pružné oblasti neovliňuje.

Testen Sie die GEO5 Software selbst. Ohne Berechnungseinschränkungen.